HOTLINE TEAM

TERM & CONDITION 

KKBET 99 

Pelanggan yang dihargai,
Untuk meningkat mutu perkhimatan syarikat kami,kami telah menyediakan 1 talian khas untuk menerima aduan dan cadangan berguna daripada anda semua bagi tujuan tersebut.
Jika anda mempunyai sebarang pandangan kepada syarikat itu, atau apa yang perlu dipertingkatkan, sila berikan kami.
Syarikat akan memberi ganjaran Myr8.00


尊贵的客户,
本公司为了提高服务质量提供了一个特殊的线路让大家投诉和建议。
如果对本公司有什么意见,或有什么需改进,请提供给我们知道。
公司将给予奖励Myr8.00

Valued customers,
Our company in order to improve the quality of service provides a special line for everyone for complain and suggestions.
If you have any comments on our company, or what needs to be improved, please provide us with.
Our company will award Myr8.00

No comments:

Post a Comment